Jongeren van De Weere bouwden een eigen wijkje: Het Nooit Gedacht als ode aan het café van Riet Verlaat. » Gemeenschapsraad De Weere

Jongeren van De Weere bouwden een eigen wijkje: Het Nooit Gedacht als ode aan het café van Riet Verlaat.

Van links naar rechts: Marit Verlaat, Sjoerd Verlaat, Piet Verlaat, Ria Verlaat-van Schagen, Gitty Marcus-Verlaat en Arnold Marcus.
© Jaap van der Pijll
DE WEERE

Het Nooit Gedacht staat op de kaart afgebeeld als een onbeduidend woonwijkje in De Weere. Bewoners weten beter. Achter deze naam schuilt een bijzondere geschiedenis.

Het Nooit Gedacht houdt namelijk de gedachte levend aan wijlen Riet Verlaat, uitbaatster van café Nooitgedacht aan de Oosterboekelweg iets verderop.

Het Nooit Gedacht is een klein woonwijkje, voornamelijk bewoond door jongeren, die vroeger het plan smeedden in De Weere te blijven wonen.

,,We vinden het ontzettend fijn dat het bord er staat en dat Riet Verlaat op deze manier voortleeft’’, zegt Arnold Marcus die getrouwd is met Gitty (72), de zus van Riet. Gitty vindt het ook een prettige gedachte: ,,We vinden dit een mooi eerbetoon aan Riet.’’

In haar café verzamelden jongeren zich decennialang voordat zij uitzwierven naar populaire uitgaanscentra in West-Friesland en de Noordkop. Tegelijkertijd ontstond de gedachte in De Weere te blijven wonen. Zo kwam het plan op tafel voor CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een woonwijk bouwen waarbij je zelf de regie in handen houdt. Zeg maar een eigentijds knarrenhof voor de jeugd. Dat is er uiteindelijk gekomen. Er staan twaalf woningen, naar eigen inzicht neergezet en ingedeeld.

Gert Lieste uit De Weere over de rol van Riet Verlaat: ,,De jeugd van De Weere kwam vaak in café Nooitgedacht. Ze konden altijd met hun problemen bij Riet terecht. Tot diep in de nacht hebben ze over hun project gesproken.’’ De totstandkoming van het CPO-project had nogal wat voeten in de aarde en ging met de nodige hobbels gepaard. Tussentijds haakten er jongeren af maar hapten er ook nieuwe kandidaten toe. ,,Ook in dat opzicht is Het Nooit Gedacht een toepasselijke naam’’, zegt een van de bewoners.

Nu iedereen er naar volle tevredenheid woont, en er steeds meer vrouwen zwanger raken, is Het Nooit Gedacht verworden tot een schoolvoorbeeld voor veel omliggende gemeenten. Zo kijken ook Spierdijkers, die in Spierland willen bouwen, met veel belangstelling naar De Weere.

Voor Arnold Marcus een mooie aanleiding om naaste familieleden van Riet Verlaat en bewoners bijeen te brengen voor een fotomoment met haar straatnaambord. ,,Want haar café mag dan niet meer bestaan, haar gedachtegoed houden we levend.’’