WhatsApp Buurt Preventie

Samen houden wij de buurt veilig!

WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. WABP.nl is opgericht op 1 juni 2015 en is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 9.250 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich bij ons geregistreerd. Buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen!

Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

Wabp draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van de beheerders van een Alarm App groep.

Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van de Alarm App groep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

Onze huisregels

Het is ons streven om alle leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare mogelijkheden. Daarom hebben wij, samen met de beheerders, een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groep en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals het de bedoeling is.

Huisregels:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/buurt/wijk van de groep;
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed is.
 5. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 1. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 5. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep;
 2. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.
 1. Zodra je bent toegevoegd in de groep, zie je in WhatsApp vanzelf een melding staan. Je hoeft hier niet op te reageren met een ”dank je wel” of bijvoorbeeld een emoticon. Stel dat er honderd mensen lid zijn van de groep, dan ontvangen al deze leden een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen van onnodige berichten zelfs de groep
 2. Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht maar nooit in de groep zelf.
 3. Als u een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en App vervolgens de Alarm App groep.
 4. Plaats zo correct mogelijk een melding. Het is belangrijk dat u in het bericht zoveel mogelijk informatie plaatst, denk aan:
 • Locatie en tijdstip
 • Soort (verdachte) situatie
 • Aantal personen
 • Eventueel voertuig inclusief kenteken
 • Beschrijving van voertuig en personen
 • Is 112 gebeld

Als u uw 06-nummer ook in 1 van de Whatsapp-buurtpreventie groepen van De Weere op wilt laten nemen, vul dan hier uw n.a.w. gegevens in:

Privacybeleid