Artikelen Archieven » Gemeenschapsraad De Weere

Jongeren van De Weere bouwden een eigen wijkje: Het Nooit Gedacht als ode aan het café van Riet Verlaat.

Van links naar rechts: Marit Verlaat, Sjoerd Verlaat, Piet Verlaat, Ria Verlaat-van Schagen, Gitty Marcus-Verlaat en Arnold Marcus.
© Jaap van der Pijll
DE WEERE

Het Nooit Gedacht staat op de kaart afgebeeld als een onbeduidend woonwijkje in De Weere. Bewoners weten beter. Achter deze naam schuilt een bijzondere geschiedenis.

Het Nooit Gedacht houdt namelijk de gedachte levend aan wijlen Riet Verlaat, uitbaatster van café Nooitgedacht aan de Oosterboekelweg iets verderop.

Het Nooit Gedacht is een klein woonwijkje, voornamelijk bewoond door jongeren, die vroeger het plan smeedden in De Weere te blijven wonen.

,,We vinden het ontzettend fijn dat het bord er staat en dat Riet Verlaat op deze manier voortleeft’’, zegt Arnold Marcus die getrouwd is met Gitty (72), de zus van Riet. Gitty vindt het ook een prettige gedachte: ,,We vinden dit een mooi eerbetoon aan Riet.’’

In haar café verzamelden jongeren zich decennialang voordat zij uitzwierven naar populaire uitgaanscentra in West-Friesland en de Noordkop. Tegelijkertijd ontstond de gedachte in De Weere te blijven wonen. Zo kwam het plan op tafel voor CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een woonwijk bouwen waarbij je zelf de regie in handen houdt. Zeg maar een eigentijds knarrenhof voor de jeugd. Dat is er uiteindelijk gekomen. Er staan twaalf woningen, naar eigen inzicht neergezet en ingedeeld.

Gert Lieste uit De Weere over de rol van Riet Verlaat: ,,De jeugd van De Weere kwam vaak in café Nooitgedacht. Ze konden altijd met hun problemen bij Riet terecht. Tot diep in de nacht hebben ze over hun project gesproken.’’ De totstandkoming van het CPO-project had nogal wat voeten in de aarde en ging met de nodige hobbels gepaard. Tussentijds haakten er jongeren af maar hapten er ook nieuwe kandidaten toe. ,,Ook in dat opzicht is Het Nooit Gedacht een toepasselijke naam’’, zegt een van de bewoners.

Nu iedereen er naar volle tevredenheid woont, en er steeds meer vrouwen zwanger raken, is Het Nooit Gedacht verworden tot een schoolvoorbeeld voor veel omliggende gemeenten. Zo kijken ook Spierdijkers, die in Spierland willen bouwen, met veel belangstelling naar De Weere.

Voor Arnold Marcus een mooie aanleiding om naaste familieleden van Riet Verlaat en bewoners bijeen te brengen voor een fotomoment met haar straatnaambord. ,,Want haar café mag dan niet meer bestaan, haar gedachtegoed houden we levend.’’

Willem Bakker zet zich in voor kleinschalige woonvorm ‘op ’t dorp’

OPMEER – Willem Bakker zet zich al jarenlang in voor ouderen en komt op voor hun rechten. Tien jaar lang was hij mantelzorger voor meneer en mevrouw Rikkers wiens droomwens het was om tot het einde samen te blijven wonen in het eigen dorp. Het echtpaar inspireerde hem zich nu in te zetten voor een kleinschalige woonvorm zodat ouderen gezamenlijk in het eigen dorp kunnen blijven wonen.


Het is geen familie en het zijn geen kennissen, benadrukt Willem Bakker. Hij ontmoette het echtpaar Rikkers bij een bingo-avond en kwam in gesprek over hun hartenwens. Er woonde geen familie in de buurt en gaandeweg zorgde Willem Bakker steeds meer voor het echtpaar. “Toen ik hoorde van hun hartenwens om tot het einde bij elkaar te kunnen blijven, dacht ik: dit gaan we doen.”

Tien jaar lang verzorgde hij het echtpaar, maar zij wilden blijven wonen in hun eigen woning, ook toen zij intensieve zorg nodig hadden. Wat miste was een kleinschalige woonvoorziening waar ze samen konden blijven wonen, maar waar wel de nodige zorg en hulp beschikbaar zou zijn.

“De kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerenden schieten als paddenstoelen uit de grond, maar voor ‘gewone ouderen’ die op een fijne manier samen oud willen worden is er weinig.”

„Die mensen wonen hun hele leven in het dorp, die moet je daar niet weghalen!”

WILLEM BAKKER — STICHTING OUDERENNETWERK WESTFRIESLAND

Sinds de bejaardenhuizen zijn wegbezuinigd, moeten ouderen volgens Bakker daarnaast vaak hun dorp verlaten om te wonen in een grotere zorginstelling in een omliggende plaats en dat doet Bakker pijn. “Die mensen wonen hun hele leven in het dorp, die moet je daar niet weghalen!”

De ouderen die zorg nodig hebben komen terecht in een tehuis waar ze niemand kennen en dat zorgt voor ‘Hendrik-Groentaferelen’. “Dan krijg je: Ik ga niet bij hen zitten, die ken ik niet.”

Vereenzaming

Daar komt bij dat in dorpen de woningen vaak ver uit elkaar liggen en dat zorgt voor eenzaamheid onder ouderen die ‘thuis’ blijven wonen. Wekelijks gaat Bakker zelf bij ouderen op bezoek. “Ze vereenzamen in een dorp. Een dochter komt een keer in de week langs en daarna komt er niemand. Dan is een week lang hoor. Als ouderen in hun eigen dorp op een gezamenlijke plek oud kunnen worden dan is dat een lot uit de loterij.”

„We kunnen naar de maan, maar we kunnen geen fatsoenlijke plek realiseren voor ouderen?”

WILLEM BAKKER — STICHTING OUDERENNETWERK WESTFRIESLAND

Met die wens op zak trekt Bakker nu samen op met de “Gemeenschapsraad in De Weere”. Hier bleek al langere tijd grote vraag te zijn naar een dergelijke woonvorm. Er was eerder al een locatie op het oog en de wethouder van dienst was geïnteresseerd, maar toen de coalitie in Opmeer uit elkaar viel kwam het stil te liggen. Afgelopen donderdag werden de plannen nieuw leven in geblazen.

“Ik heb een positief gesprek gehad met wethouder Herman ter Veen en wethouder Rabella Wiersma-de Faria. We hebben twee locaties op het oog en zij gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woonbestemming.”

Het gaat om een kleinschalige woonvorm voor tien bewoners, waar ook plek is voor echtparen. Wel moet er nog een investeerder komen voor het project of een vastgoedontwikkelaar, maar Bakker is vastbesloten dat dit er gaat komen. “We kunnen naar de maan, maar we kunnen geen fatsoenlijke plek realiseren voor ouderen? Dan kennen ze Willem Bakker nog niet: Ik ga door!”

Boom plant actie

Vijf jaar terug heeft René op ‘t Veld in De Weere al eens gepleit voor meer bomen in ons dorp en wij willen dit nu nogmaals onder de aandacht brengen. Wie kent de mooie rode beuk bij de kerk niet, het bos bij ‘de bedstee’ of de mooie platanen vlakbij het cafe, etc. etc. Het zijn al oude bomen die het dorp geur, kleur en karakter geven. Helaas gaan ze waarschijnlijk niet eeuwig mee en we moeten nu planten om in de toekomst ook huisvesting te bieden aan vogels en om dit soort karakteristieke bomen te hebben. Naast het positieve feit dat bomen hartstikke goed zijn voor het milieu (doordat ze CO2 opnemen en zuurstof afgeven), denken mensen vaak eerst aan het negatieve aspect: bladeren vegen, schaduw, omvallen en de grote wortelen. Er zijn echter tientallen bomen die dit lang niet allemaal zo erg veroorzaken als u denkt. Of u nu een boom wilt die zijn bladeren vasthoudt, naalden heeft, niet te groot wordt of juist heel groot, licht doorlaat, of een boom die geldbriefjes maakt, René helpt u wederom graag bij het advies geven en/of het planten.

Plannen voor meer windmolens verontrusten dorpsraden in Opmeer

Plannen voor meer windmolens verontrusten dorpsraden in Opmeer
Overleg tussen de verschillende dorpsraden in De Weere.© Foto Mediahuis

DE WEERE

De dorpsraden in de gemeente Opmeer zijn verontrust over de plannen die er leven over de Energie Transitie in de Regio. Daarom willen de dorpsraden nog meer informatie uit het gemeentehuis.

Dit bleek maandagavond in De Weere, waar de vier dorpsraden zich lieten bijpraten over de ingrijpende energieplannen die de provincie Noord-Holland bij de gemeente heeft neergelegd. Alleen al in West-Friesland moeten er minstens 120 enorme windturbines bij komen wil de regio in 2030 echt duurzaam kunnen zijn. Daarnaast wordt er ook plek gezocht voor grotere zonneweides.

Tegenwind

In de gemeente Medemblik is Maria Weber van de stuurgroep tegenwind al bezig de dorpsraden aan te sporen om veel meer inspraak te krijgen op wat komen gaat. Die positie is in haar ogen van doorslaggevend belang in deze discussie.

,,Uiteindelijk zijn het de bewoners die straks met de directe gevolgen worden geconfronteerd. Dan is het niet meer dan logisch dat de mensen via de dorpsraden er ook iets over te zeggen hebben.”

De vertegenwoordigers van de dorpsraden van De Weere, Aartswoud, Hoogwoud en Spanbroek/Opmeer zijn al bij de eerste bijeenkomsten over de energietransitie geweest. Een groot aantal zaken is nog vaag, temeer omdat de inbreng vanuit de provincie – die dit hele proces stuurt – ook niet uitblinkt in helderheid. ,,We weten nog steeds niet wat dit precies gaat betekenen voor het landschap in Opmeer”, aldus Tinus Waaijer namens de dorpsraad Spanbroek/Opmeer.

Een ander probleem is dat de dorpsraden zich in het recente verleden hebben sterk gemaakt voor voldoende afstand tussen windturbines en de bebouwing. De vraag is hoe ’veilig’ die grens nu nog is.

Een ander vraagteken is hoe de ’pijn’ van zoveel nieuwe windmolens wordt verdeeld over de regio, maar ook over de hele provincie.

Zonneweide

Zo is de dorpsraad in Aartswoud ontdaan over het gevolg van nieuwe windturbines op een paar honderd meer afstand van de Omringdijk. In Hoogwoud wil men eerst meer weten over een mogelijke grote zonneweide langs de Westerboekelweg.

Het wordt kort dag voor de dorpsraden om nog hun invloed te kunnen laten gelden. De gemeenteraden moeten binnenkort hun mening geven.

Reden voor Simon Loos (Spanbroek) om voor te stellen dat de dorpsraden gezamenlijk eerst de gemeente Opmeer om meer feiten vragen. ,,Dan kunnen we daarna een goed onderbouwd eigen standpunt innemen.’’

Appartementen in oude kampeerwinkel Boranka

Appartementen in oude kampeerwinkel Boranka in De Weere
De locatie Boranka in De Weere, pal naast het inmiddels gesloten café Verlaat.© foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden11/02/2020 om 15:56 uur DE WEERE

In de oude kampeerwinkel Boranka in De Weere komen tien appartementen voor jongeren en starters op de woningmarkt.

Dat blijkt uit de besluitenlijst van het college van de gemeente Opmeer. Hierin staat dat ’een initiatiefnemer vooroverleg heeft gevoerd over de bouw van elf appartementen in een bestaand pand’. Het betreft hier de zogeheten ’Boranka-locatie’ aan de Oosterboekelweg nr. 50. Dat is naast voormalig café Verlaat, van wijlen Riet Verlaat.

Uit ambtelijke stukken blijkt voorts dat ’de contouren van het pand hetzelfde blijven’. Ook het oorspronkelijke casco blijft overeind, alleen de gevels en het dak worden grondig vernieuwd.

Boranka Camper & Boot Accessoires aan de Oosterboekelweg is al decennia lang een begrip in de kampeerbranche. Het bedrijf handelt in watertanks, kookplaten, slaapzakken, wasbakken, fietsenrekken, klimmateriaal, toiletten, inbouwwanden en voortenten voor campers. De winkel is nog maar enkele dagen per week open, leert een briefje op de winkeldeur. Een passante weet met stellige zekerheid te melden dat de eigenaar in Duitsland woont en dat ’hij binnenkort grote uitverkoop houdt’. Op een telefoontje naar het filiaal, voor nadere toelichting, wordt niet gereageerd.

Procedure

De gemeente Opmeer heeft in principe wel oren naar dit project, zo valt op te maken uit de reactie van het college. Dat stelt ’bereid te zijn een ruimtelijke procedure op te starten om een kleinschalig woningbouw te realiseren’. Daarnaast vindt het college de locatie wel geschikt. ’De directe omgeving bestaat uit woonbestemmingen en een woonbestemming op dit perceel derhalve niet misstaan. Ook andere omliggende percelen worden niet onevenredig benadeeld met een nieuwe woonbestemming’, aldus het college dat bij voorkeur vasthoudt aan maximaal tien woningen. ’Door maximaal tien woningen aan te houden, hoeft er niet regionaal afgestemd te worden en bevordert dit de doorlooptijd van het beoogde plan’.

Het appartementenplan sluit aan bij de woonwensen van jongeren in De Weere. Die willen bij voorkeur in hun eigen dorp blijven wonen, blijkt uit onderzoek. Enkele jaren geleden bouwde een groep jongeren in eigen beheer onder de noemer CPO. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap.