Gemeente Opmeer Helpt Elkaar, actie

Beste mantelzorger,

U ontvangt deze brief omdat u bij de gemeente Opmeer geregistreerd staat als mantelzorger. Indien dit niet (meer) het geval is, kunt u ons dit laten weten via gemeente@opmeer.nl

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een initiatief dat vanwege de Coronacrisis in de gemeente Opmeer is ontstaan. Mogelijk kan dit initiatief u als mantelzorger ondersteunen in deze periode.

Nieuw initiatief: GemeenteOpmeerHelptElkaar
De gemeente Opmeer omarmt het initiatief van GemeenteOpmeerHelptElkaar. Een initiatief om mensen die willen helpen (vrijwilligers) en mensen die hulp nodig hebben in deze Corona crisis aan elkaar te koppelen.

Posteractie
Eén van de acties van deze vrijwilligers is het langsbrengen van een poster waarop u kunt aangeven of u graag hulp of een attentie wilt ontvangen. In verband met de AVG kunnen wij niet zomaar uw adres aan deze organisatie geven. Daarom verzoeken wij u om zelf via de mail of telefonisch contact op te nemen met de organisatie GemeenteOpmeerHelptElkaar. Uiteraard nemen de vrijwilligers van GemeenteOpmeerHelptElkaar de richtlijnen van de RIVM in acht. De vrijwilligers komen niet bij u binnen en blijven op afstand. Ze zijn herkenbaar aan de button op hun kleding.

Contact opnemen
U kunt voor 1 mei a.s. via de mail contact opnemen met gemopmeerhelptelkaar@gmail.com en uw naam en adresgegevens doorgeven. Of u kunt bellen met Tanja Harlaar (beheerder Wijksteunpunt De Lindehof in Hoogwoud) 0226 – 359 123.

Geen interesse
Als u geen hulp nodig heeft of geen attentie wil, doet u niets. Uw adres wordt door de gemeente Opmeer niet doorgegeven aan GemeenteOpmeerHelptElkaar. U dient dus zelf contact op te nemen met deze organisatie.

Zoals gezegd, steunt de gemeente Opmeer dit initiatief. Wij vinden het hartverwarmend hoe mensen elkaar weten te steunen in deze moeilijke tijd. De maatregelen van het RIVM maken het voor u als mantelzorger nog moeilijker om uw taak te volbrengen. Daarom hopen wij dat u van dit aanbod gebruik maakt en uw adres doorgeeft. U verdient het!

Met vriendelijke groet,

Heidi van Schagen,
beleidsmedewerker Zorg en Welzijn