Verenigingen in De Weere ontvangen uitkering van het Windfonds Wieringermeer.

Op 29 augustus 2022 heeft het Jeugdfonds van de Gemeenschapsraad De Weere (GW) de toegekende donatie van €750,- van het Windfonds Wieringermeer verdeeld over de verenigingen met jeugdleden in De Weere. 

Verdeling van deze donatie geschiedt naar rato van het aantal jeugdleden van elke deelnemende vereniging. 
Aan elke deelnemende vereniging heeft het Jeugdfonds GW een waardecheque mogen uitreiken. Alle verenigingen waren blij verrast met deze welkome ondersteuning. 

Impressie van de uitreiking van de waardecheques:

Donatie v.v. De Weerese Boys (DWB)Donatie Kinderkoor DoReMi

Donatie fanfare Crescendo Donatie Tienerclub

Deze donaties hebben als doel om deelname van alle jeugd aan verenigingen te kunnen verzekeren, zonder uitzonderingen. Alle jeugd in De Weere moet kunnen deelnemen zonder financiële beperkingen voor (toenemende) kosten van contributies, bijkomende kosten, etc. 

Verenigingen dragen er zelf zorg voor, dat deze donaties voor dit doel worden gebruikt. 

De GW wenst de deelnemende verenigingen succes bij het werven en behouden van jeugdleden en het voorkomen van ongewenst, onnodig of noodgedwongen verlies van jeugdleden. 

De GW en de deelnemende verenigingen danken het Windfonds Wieringermeer voor deze, voor De Weere, belangrijke maatschappelijke bijdrage aan leefbaarheid in De Weere.