Tot je 113e onafhankelijk en zelfstandig blijven wonen met gelijkgestemden? Dat kan in de Knarrenhof.
 
De Stichting Knarrenhof Nederland is een onafhankelijke belangenbehartiger die zorg draagt voor toekomstbestendige huisvesting waar onze leden tegen de voor hen optimale prijs/kwaliteitsverhouding zo leuk en zelfstandig mogelijk lang kunnen leven. We noemen onszelf ook wel Planontwikkelaar, en zijn qua drive en insteek dan ook niet te vergelijken met gewone projectontwikkelaars.
 
Comfortabel Wonen in Knarrenhof
Sinds 2010 is Knarrenhof actief en heeft ze een rol gespeeld in de hernieuwde aandacht voor het wonen in hofjes. Op veel plekken in Nederland vinden we navolging, je kunt rustig spreken van een ‘revival of the hofjes’. Onze aanpak gaat echter veel verder dan alleen de vorm, daarover leest u meer op onze website.
 
Al meer dan 27.000 geïnteresseerden in Nederland gingen u voor, we hebben honderden leden en al een aantal verenigingen in 330 gemeenten. onze deelnemers zijn vooral zestigers, maar ook 40+ en 50’ers die vooruit denken net als 70+ers.
 
In het magazine van Vereniging Eigen Huis stonden we op de voorpagina, net als bij Trouw en de Volskrant. Ook voor de Consumentenbond en de Tweede Kamer en meerdere ministers en fractievoorzitters zijn we voorbeeld. We stonden zelfs met naam en toenaam of als ‘modernenhofjes’ in meerdere verkiezingsprogramma’s voor 2021!. Daar zijn we erg trots op.
 
Wij zijn en we blijven een 100% onafhankelijke en eigenzinnige belangenbehartiger die op en niet-commerciele kostprijs-manier de toekomstvaste huisvesting van onze deelnemers verzorgt.
 
Misschien ook iets voor u?