Nieuw Leefbaarheidsplan (LBP).

Het Leefbaarheidsplan 2012 wordt aangepast. Besloten wordt om het Leefbaarheidsplan mede op basis van de beschikbare ambitieboeken op te stellen. De voortgang stokt door capaciteitsgebrek. Na afronding van het Leefbaarheidsplan zal de GW een informatieavond organiseren.