Onderhoud wegen in en om De Weere.

Wegen in en om De Weere blijven zorgenkindjes, ondanks de voornemens in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (bermen Vekenweg, Oosterboekelweg).
Geconstateerde gebreken worden gemeld als klacht aan gemeente en/of waterschap.
Het inrichten van een schoolzone wordt nader bezien door de gemeente.