Sanering asbest.

De GW gaat bezien of er behoefte is aan een collectieve asbest saneringsactie, groot en klein, evt. in samenhang met plaatsing van zonnepanelen. Het onderwerp wordt aangehouden tot de GW voldoende capaciteit heeft.

U kunt de enquête, Collectiviteit asbestsanering “De Weere” invullen, als u hier wel belangstelling voor heeft.