Gemeente Opmeer Archieven » Gemeenschapsraad De Weere

Bomen Actie, Plant een boom.

Vijf jaar terug heeft René op ‘t Veld in De Weere al eens gepleit voor meer bomen in ons dorp en wij willen dit nu nogmaals onder de aandacht brengen. Wie kent de mooie rode beuk bij de kerk niet, het bos bij ‘de bedstee’ of de mooie platanen vlakbij het cafe, etc. etc. Het zijn al oude bomen die het dorp geur, kleur en karakter geven. Helaas gaan ze waarschijnlijk niet eeuwig mee en we moeten nu planten om in de toekomst ook huisvesting te bieden aan vogels en om dit soort karakteristieke bomen te hebben. Naast het positieve feit dat bomen hartstikke goed zijn voor het milieu (doordat ze CO2 opnemen en zuurstof afgeven), denken mensen vaak eerst aan het negatieve aspect: bladeren vegen, schaduw, omvallen en de grote wortelen. Er zijn echter tientallen bomen die dit lang niet allemaal zo erg veroorzaken als u denkt. Of u nu een boom wilt die zijn bladeren vasthoudt, naalden heeft, niet te groot wordt of juist heel groot, licht doorlaat, of een boom die geldbriefjes maakt, René helpt u wederom graag bij het advies geven en/of het planten.

Plannen voor meer windmolens verontrusten dorpsraden in Opmeer

Plannen voor meer windmolens verontrusten dorpsraden in Opmeer
Overleg tussen de verschillende dorpsraden in De Weere.© Foto Mediahuis

DE WEERE

De dorpsraden in de gemeente Opmeer zijn verontrust over de plannen die er leven over de Energie Transitie in de Regio. Daarom willen de dorpsraden nog meer informatie uit het gemeentehuis.

Dit bleek maandagavond in De Weere, waar de vier dorpsraden zich lieten bijpraten over de ingrijpende energieplannen die de provincie Noord-Holland bij de gemeente heeft neergelegd. Alleen al in West-Friesland moeten er minstens 120 enorme windturbines bij komen wil de regio in 2030 echt duurzaam kunnen zijn. Daarnaast wordt er ook plek gezocht voor grotere zonneweides.

Tegenwind

In de gemeente Medemblik is Maria Weber van de stuurgroep tegenwind al bezig de dorpsraden aan te sporen om veel meer inspraak te krijgen op wat komen gaat. Die positie is in haar ogen van doorslaggevend belang in deze discussie.

,,Uiteindelijk zijn het de bewoners die straks met de directe gevolgen worden geconfronteerd. Dan is het niet meer dan logisch dat de mensen via de dorpsraden er ook iets over te zeggen hebben.”

De vertegenwoordigers van de dorpsraden van De Weere, Aartswoud, Hoogwoud en Spanbroek/Opmeer zijn al bij de eerste bijeenkomsten over de energietransitie geweest. Een groot aantal zaken is nog vaag, temeer omdat de inbreng vanuit de provincie – die dit hele proces stuurt – ook niet uitblinkt in helderheid. ,,We weten nog steeds niet wat dit precies gaat betekenen voor het landschap in Opmeer”, aldus Tinus Waaijer namens de dorpsraad Spanbroek/Opmeer.

Een ander probleem is dat de dorpsraden zich in het recente verleden hebben sterk gemaakt voor voldoende afstand tussen windturbines en de bebouwing. De vraag is hoe ’veilig’ die grens nu nog is.

Een ander vraagteken is hoe de ’pijn’ van zoveel nieuwe windmolens wordt verdeeld over de regio, maar ook over de hele provincie.

Zonneweide

Zo is de dorpsraad in Aartswoud ontdaan over het gevolg van nieuwe windturbines op een paar honderd meer afstand van de Omringdijk. In Hoogwoud wil men eerst meer weten over een mogelijke grote zonneweide langs de Westerboekelweg.

Het wordt kort dag voor de dorpsraden om nog hun invloed te kunnen laten gelden. De gemeenteraden moeten binnenkort hun mening geven.

Reden voor Simon Loos (Spanbroek) om voor te stellen dat de dorpsraden gezamenlijk eerst de gemeente Opmeer om meer feiten vragen. ,,Dan kunnen we daarna een goed onderbouwd eigen standpunt innemen.’’

Appartementen in oude kampeerwinkel Boranka

Appartementen in oude kampeerwinkel Boranka in De Weere
De locatie Boranka in De Weere, pal naast het inmiddels gesloten café Verlaat.© foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden11/02/2020 om 15:56 uur DE WEERE

In de oude kampeerwinkel Boranka in De Weere komen tien appartementen voor jongeren en starters op de woningmarkt.

Dat blijkt uit de besluitenlijst van het college van de gemeente Opmeer. Hierin staat dat ’een initiatiefnemer vooroverleg heeft gevoerd over de bouw van elf appartementen in een bestaand pand’. Het betreft hier de zogeheten ’Boranka-locatie’ aan de Oosterboekelweg nr. 50. Dat is naast voormalig café Verlaat, van wijlen Riet Verlaat.

Uit ambtelijke stukken blijkt voorts dat ’de contouren van het pand hetzelfde blijven’. Ook het oorspronkelijke casco blijft overeind, alleen de gevels en het dak worden grondig vernieuwd.

Boranka Camper & Boot Accessoires aan de Oosterboekelweg is al decennia lang een begrip in de kampeerbranche. Het bedrijf handelt in watertanks, kookplaten, slaapzakken, wasbakken, fietsenrekken, klimmateriaal, toiletten, inbouwwanden en voortenten voor campers. De winkel is nog maar enkele dagen per week open, leert een briefje op de winkeldeur. Een passante weet met stellige zekerheid te melden dat de eigenaar in Duitsland woont en dat ’hij binnenkort grote uitverkoop houdt’. Op een telefoontje naar het filiaal, voor nadere toelichting, wordt niet gereageerd.

Procedure

De gemeente Opmeer heeft in principe wel oren naar dit project, zo valt op te maken uit de reactie van het college. Dat stelt ’bereid te zijn een ruimtelijke procedure op te starten om een kleinschalig woningbouw te realiseren’. Daarnaast vindt het college de locatie wel geschikt. ’De directe omgeving bestaat uit woonbestemmingen en een woonbestemming op dit perceel derhalve niet misstaan. Ook andere omliggende percelen worden niet onevenredig benadeeld met een nieuwe woonbestemming’, aldus het college dat bij voorkeur vasthoudt aan maximaal tien woningen. ’Door maximaal tien woningen aan te houden, hoeft er niet regionaal afgestemd te worden en bevordert dit de doorlooptijd van het beoogde plan’.

Het appartementenplan sluit aan bij de woonwensen van jongeren in De Weere. Die willen bij voorkeur in hun eigen dorp blijven wonen, blijkt uit onderzoek. Enkele jaren geleden bouwde een groep jongeren in eigen beheer onder de noemer CPO. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap.