Komt u het team versterken?

De GW zoekt voortdurend inwoners van De Weere, die een bijdrage willen en kunnen leveren om de leefbaarheid in en om De Weere te bepleiten bij m.n. overheidsinstanties zoals provincie, gemeente en waterschap. Als u beschikt over relevante deskundigheid ter zake en/of gezond boerenverstand, dan wil de GW u graag welkom heten als lid.

Daarnaast kunnen alle inwoners van De Weere op alle vergaderingen GW inspreken om prangende zaken m.b.t. leefbaarheid in het dorp aan de orde te stellen.

De GW gaat dan bezien of en hoe verdere acties kunnen worden genomen.

De vergaderingen vinden plaats in het Theresiahuis.