Update, ouderenwoningen in De Weere

Hallo belangstellenden voor ouderenwoningen in De Weere,
 
De ontwikkelingen gaan traag maar wel voort. Stichting Knarrenhof heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om tot overeenkomst te komen met een van de 5 welwillende landeigenaren. Stichting Knarrenhof is niet tot overeenstemming kunnen komen met de meest in aanmerking komende landeigenaar. De landeigenaar en zijn gezin hebben ook aangeven voorlopig nog anoniem te willen blijven.
 
De landeigenaar, ondersteund door zijn projectontwikkelaar, heeft besloten om niet in te gaan op het realiseren van een Knarrenhof in De Weere i.s.m. de Stichting Knarrenhof. Het gaat hierbij niet over de behoefte aan ouderenwoningen in De Weere, prijzen van bouwgrond of woningen, maar over financieringsregelingen/-voorwaarden tussen landeigenaar en Stichting Knarrenhof, waar de GW dus buiten staat.De Stichting Knarrenhof heeft zich daarom (vooralsnog) op de achtergrond gezet.
 
De landeigenaar en zijn projectontwikkelaar hebben een alternatief bouwplan ontwikkeld, waarin ouderen- en jongerenwoningen in De Weere een plaats hebben gekregen. De landeigenaar en zijn gezin hebben daar argumenten voor aangegeven, w.o. grote betrokkenheid en sociale bewogenheid voor leefbaarheid in onze woonplaats De Weere. De landeigenaar en zijn projectontwikkelaar hebben aangegeven, dat bij de GW en Stichting Knarrenhof opgegeven belangstellenden voor ouderenwoningen in De Weere een voorrangspositie zullen verkrijgen.
 
De GW wil deze gewijzigde insteek een goede kans geven.
 
Binnenkort zal er een initiatiefvoorstel van de landeigenaar verzonden worden naar de gemeente Opmeer. Daarin wordt dus de realisatie van betaalbare ouderen- en jongerenwoningen in De Weere opgenomen. De GW gaat het initiatiefvoorstel van de landeigenaar na ontvangst (binnenkort) met u delen. Daarmee zal dan ook de landeigenaar bekend worden, de voorgenomen bouwlocatie en verdere gegevens.
 
De GW zal uw opgave van belangstelling Knarrenhof en uw persoonlijke gegevens vooralsnog niet delen met deze landeigenaar en/of zijn projectontwikkelaar i.v.m. de AVG. De GW zal de Stichting Knarrenhof blijven inschakelen voor advies voor ingeschreven belangstellenden bij de Stichting Knarrenhof De Weere m.b.t. dit alternatieve ouderenwoningproject. De GW zal zorg dragen voor de informatievoorziening over dit alternatieve project aan alle opgegeven belangstellenden.
 
Het staat u dus vrij om zelfstandig, maar goed geadviseerd, al dan niet in te stappen in dit alternatieve project. Mocht dit alternatieve project niet of onvoldoende leiden tot het beoogde doel (voldoende betaalbare koop- en huur-ouderenwoningen in De Weere), dan zal de GW in overleg met de Stichting Knarrenhof nieuwe plannen voor belangstellenden ontwikkelen.
 
Als u nadere vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met de secretaris GW, Jan Appelman of de voorzitter GW Jack Berkhout.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeenschapsraad De Weere (GW)
………………………………………………………………
J.C.P.(Jan) Appelman, Secretaris
Driestedenweg 105 | 1661BJ | De Weere
………………………………………………………………
Mobiel: +31 (0)6 – 20 58 55 58
Email:   gemeenschapsraad@quicknet.nl